Båtheis Handikapp

Båtheis Handikapp (BH) er en videreføring av oppdrettsversjonen Proff som er i drift hos E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø (Se båtheis proff), men forankres i fjell eller brygge i
strandmiljø på samme vis som Light versjonen. 

BH er tenkt som et spesialtilbud til publikum med bevegelseshemming, som har vanskeligheter
med å komme seg inn og ut av båt ved konvensjonell brygge eller flytebrygge. 
For svært mange er båtlivet og sjøens gleder uoppnåelig uten spesielle hjelpeapparater og assistanse. En Båtheis med tilpasset løfterampe i båt vil kunne gjøre rullestolbrukere selvhjulpne med å komme seg inn i og ut av båten uansett flo eller fjære, vind eller stille.
På plass i båten, er det bare å trykke på NED-knappen, her er ingen fortøyinger som skal løses og taes inn. Når båten er i vannet er det bare å trykke på starteren, bakke ut og en er i gang. 

Handikapp Båtheis og tilpassninger er beregnet for større landstedsbåter, skjærgårdsjeeper
og arbeidsbåter fra 1000 til 2000 kg. 

Ved å installere en Båtheis kan man enkelt løfte båten opp av vannet og til en øvre, sikker posisjon når båten ikke er i bruk. En kan således oppbevare båten trygt og sikkert når en er bortreist og ha båten klar for bruk umiddelbart når en måtte ønske det. I øvre posisjon står båten støtt og sikkert og i nøyaktig samme posisjon hver gang, nøye tilpasset rampe for ombordstigning.

Båtheis Handikapp vil gjøre det mulig å ha båt og båtplass på steder der en vanligvis ikke kan fortøye båter ved land. Den er beregnet for å kunne benyttes på steder som ellers regnes som usikre, vanskelige eller uegnet som båtplass. BH favoriserer installasjon i strandlinje med bratt terreng mot sjøen.

Båten vil ikke gro og trenge bunnstoff eller vasking igjennom normalt bruk. 

For nærmere informasjon ta kontakt med Gunnar Stavøstrand og Coast Innovation AS
pr telefon eller e-mail. 

Båtheis Marina

Båtheis Marina er en videreføring av oppdrettsversjonen Proff som er i drift hos
E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø. 

Marinaversjonen løfter båtene ut av vannet og plasserer disse inn på kaidekket
slik at de kan kjøres vekk for lagring. Kapasitet er inntil 10 tonn, og hevetid ved
middel vannstand er ca 1 min. 

Marinaversjonen er tiltenkt marinaer og båtforeninger som ønsker å utbedre anlegget
til å kunne betjene alle båtene og båttyper for slipping, ettersyn og vinterlagring. 

Det vil bli laget er 3-D visning av denne versjonen i løpet av høsten. 

For nærmere informasjon ta kontakt direkte med Gunnar Stavøstrand i Coast Innovation AS.

Båtheis Offshore

Båtheis Offshore er en viderutvikling av oppdrettsversjonen Proff som er i drift hos
E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø. 

Båtheis er en heis som løfter et mindre fartøy, servicebåt eller tilsvarende ut av
vannet og inn i et trygt område (dock) for enkel og sikker betjening og oppbevaring.

Båtheis er et patentert system som i prinsippet består av 4 hovedenheter: 

1) slippvugge eller kurv for mottak og oppbevaring av servicebåt, knyttet til
2) heiseanordning basert på opplagrede parallellarmer
3) hydraulikksystem og
4) styringssystem

Bakgrunnen for denne patenterte oppfinnelsen er vanskeligheter med å betjene store offshore fiskeoppdrettsanlegg. Konstruktøren med lang erfaring fra fiskeoppdrett reagerte på ønsker fra oppdrettere om sikrere metoder for landing og fortøying av servicebåt langs disse anleggene. 

Coast Innovation AS har nå videreført teknologien med Båtheis Proff til å kunne betjene servicebåter i en offshore situasjon med bølgehøyde på inntil 4 m. 

Båtheis Offshore er tenkt integrert på havgående fartøy som Kystvakten eller Forsvaret sine skip, med mulighet for å sjøsette og hente inn igjen (retrieve) servicebåter (som Busters og lignende) i inntil 4 m sjø med stor grad av sikkerhet for mannskap og båt. 

Et slikt konsept har potensial for å gi gode resultater i form av bedre sikkerhet, større effektivitet og lavere utgifter. 

For nærmere informasjon ta kontakte med Gunnar Stavøstrand i Coast Innovation AS

Båtheis Light

Beregnet for fritidsbåter, landstedsbåter, skjærgårdsjeeper og lette båter fra 200 kg inntil 2 tonn. Svært enkel å montere, trengs bare 4 bolter i fjell som forankring.

Prototype er under utvikling i samarbeide mellom Coast Innovation og Østerbø Maskin i Sogn, 
klar for levering våren 2005. Båtheis Light er en patentert nyhet fra Coast Innovation AS og en videreutvikling av oppdrettsversjonen som er levert til kunde og i daglig bruk i Florø. 

Båtheis Light vil gjøre det mulig å ha båt og båtplass på steder der en vanligvis ikke kan fortøye båter ved land. 
Den er beregnet for å kunne benyttes på steder som ellers regnes som usikre, vanskelige eller uegnet som båtplass. Installasjon av Light versjonen favoriserer bratt terreng mot sjøen. 
Ved å installere en Båtheis kan man enkelt løfte båten opp av vannet og til en øvre, sikker posisjon når båten ikke er i bruk. 
En kan således oppbevare båten trygt og sikkert når en er bortreist og ha båten klar for bruk umiddelbart når en måtte ønske det. 

Båtheis Light er særlig godt egnet for plassering på bratte fjellknauser med god dybde utenfor. Men kan plasseres stort sett over alt hvor man kan få solid forankring i fjell eller gammel kaifront og lignende. Tilgang til strøm er en fordel, men kan leveres med 24v anlegg eller med eget strømaggregat bensin/diesel

  Båtheis Light gir mange fordeler:
· Hurtig tilgang til båten, som kan være på vannet og klar for bruk i løpet av sekunder.

· Ingen fortøyinger som skal festes eller løses - eller trenger ettersyn

· Bunnstoff er ikke nødvendig, båten vil tørke opp og holde seg ren og glatt hele året. 

· Ettersyn av båt og propeller er enkelt, skifting av propell og gearolje går hurtig. 

· Vil være mindre utsatt for tyveri, kan enkelt sikres med hengelås og strømavbryter. 

· I områder med vinter-is, vil båt og motor være sikker uansett isforhold, men vil kunne
  brukes så lenge det finnes åpent vann.

· For hyttefolk vil den kunne plasseres direkte i tilknytning til hytteområdet selv om
  lokaliteten i utgangpunktet ikke er brukbar landingsplass for småbåt. 

Båtheisen vil kunne leveres i forskjellige størrelser og utførelser og tilpasses lokale
forhold. For mer informasjon ta kontakt med Coast Innovation A/S eller Østerbø Maskin.

Scenario; For deg med landstedsbåt på hytta som er mye i bruk:

Du ankommer hytta på fredagskveld med en avslappende weekend foran deg. 
Båten står klar i båtheisen, under skråtak. Båten er tørr og tom for vann (eller snø). 
Trykk på NED knappen på fjernkontrollen. Det tar deg ½ min å senke båten til vannet. Start motoren, rygg deg ut av krybba og du er i gang. Trykk på OPP knappen og båtheisen går tilbake til grunnstilling . Teina står klar i båten slik du halte den opp siste søndag og weekenden er godt i gang…..

Søndag ettermiddag, på tide å avslutte helga. Kjør båten inn i krybben, og trykker på knappen. 30 sekunder senere er båten på plass i øvre posisjon, og står tørt, sikkert og fint, klar for bruk neste weekend. Ingen ting å bekymre seg over i uka, det er barre å glede seg til fredag igjen. 

Ta kontakt med Coast Innovation eller Østerbø Maskin AS for mer informasjon. Be om uforpliktende tilbud for løsning som er tilpasset ditt behov og dine ønsker. 

 

Båtheis Proff

Bildetekst
Prototypen av Båtheis Proff som er levert til E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø er tilpasset
anleggets arbeidsbåt som veier i underkant av 1200 kg. Proffversjonen vil også gi plass til andre typer arbeidsbåter og lystbåter opp til 2000 kg. Slippvuggen er ekstremt godt fendret for å kunne benyttes selv i tung sjø. Hevetid er ca 12 sekunder, senketid noe mindre.

Anvendelse
Denne patenterte versjonen av Båtheis er særlig tilpasset store offshore oppdrettsanlegg type Procean, beregnet for offshore bruk. Båtheis kan tilknyttes disse anleggene slik at den danner en sikker og trygg landingsplass på utsatte og eksponerte lokaliteter, der tillegg og fortøying av båt er vanskelig eller umulig i dårlige vær.

Beskrivelse
Båtheisen løfter båten rett ut av sjøen og opp til en øvre, sikker posisjon trygt hevet over bølgene, og slik eliminere mange av de faremoment som er forbundet med ferdsel, landing og fortøying for oppdrettere som må ferdes på sjøen under alle forhold. 

Fordeler
· Komme seg trygt opp på anleggene uansett værforhold
· Ta med sg last og utstyr inn på anlegget uten tunge og forkjærte løft
· HMS sikkerhet i alle ledd, sikre vakttjenester, unngå klemskader og båtuhell
· Unngå doble vakter, lavere lønnskost, mindre overtid, større effektivitet. 
· Unngå slitasje på båt og tauverk, eliminere fare for å miste båt
Av særlig nytte for oppdrettere som betjener utsatte oppdrettslokaliteter, og som er avhengig av å borde anlegg for ettersyn og for å sikre verdier under ekstreme værforhold. 
Å ha sikker tilgang til de store stålanleggene er viktig i arbeidet med å redusere rømmingsfaren. Langt de fleste rømminger foregår i dårlig vær. 

Innsparing
Forventet innsparing med Båtheis er i overkant av 200 000 i året. Først og fremst som følge av redusert bemanning, men også andre utgifter blir redusert samtidig som sikkerhet blir ivaretatt og forbedret. Økt sikkerhet er vanskelig å sette verdi på, men har stor betydning for trivsel i den daglige drift. 

Samarbeid
Prosjektet er utviklet og Båtheisen produsert i samarbeid med Østerbø Maskin i Bjordal, 
med støtte fra SND i Sogn og Fjordane. Båtheisen er prøvd ut og testet i fullskala forsøk hos Brødrene Karstensen sitt anlegg ved Teisthalsen i Batalden, Florø. Lokaliteten er svært utsatt
for vind og bølger og egner seg utmerket for utprøving av utstyr under ekstreme forhold. 

Etter 2 års drift og flere mindre justeringer fremstår båtheisen nå som et meget nyttig
hjelpemiddel og en betydelig bedring av sikkerheten i daglig bruk. SunTec i Florø står
for godkjenning og sertifisering av utstyret. 
 

Strølegger

Coast Innovation overleverte i mars 2010 en STRØLEGGER for utlegging av strø under stabling av rør i bukkesett på Saga Fjordbase i Florø. STRØLEGGER sikrer at denne arbeidsoperasjonen, som så langt er utført manuelt, blir utført uten risiko for mannskaper og i tråd med Arbeidstilsynet sine krav til HMS. 

STRØLEGGER er en avansert konstruksjon, der flere separate hydraulikksystem, styrt av PLS kjører ut 2 og 2 strø i en syklus som er bygget på mer enn 60 sekvenser i rekkefølge. 

Hele prosessen startes med et tastetrykk fra truck-fører som løfter STRØLEGGER på plass på bukkesettet. Når 4 stø er lagt ut kan STRØLEGGER fjernes fra bukkesett og ny rast med rør legges opp før nye strø legges ut. 

Strølegger er bygget av Østerbø Maskin som har gjort en strålende jobb med å ferdigstille et avansert produkt, og har medvirket positivt til en meget god funksjonalitet. 

Coast Innovation AS ble kontaktet i januar 2009 for å løse et problem med legging av strø på bukkesett under stabling/lagring av rør på Saga Fjordbase, en operasjon som så langt er utført manuelt, noe Arbeidstilsynet ikke var fornøyd med. 

Coast Innovation utviklet på kort tid, planer og tegninger for en konstruksjon som ville kunne utføre denne operasjonen både rasjonelt og sikkert, og disse planene ble det bestemt å gå videre med. 

Det var imidlertid klart at konstruksjonen var komplisert med betydelig utviklingsarbeid, så Innovasjon Norge ble kontaktet. I juni 2009 ble det signert en IFU (industriell forskings og utviklings) kontrakt der Innovasjon Norge er med og tar en betydelig del av utviklingskostnader. 

Strølegger er et meget avansert konstruksjon med stor grad av automasjon og automatikk som plukker 2 og 2 strø fra magasin og legger disse ut til korrekt posisjon, som vil variere fra gang til gang. Samtidig skal den handtere strø av varierende kvalitet fra magasin på 2x60 strø.  Et omfattende system med sensorer og lasere orienterer strølegger og strø til nøyaktig riktig posisjon relatert til søyler på bukkesett. 
 

Landgang

Coast Innovation A/S har utviklet et landgangskonsept beregnet for områder med
betydelig tidevanns forskjel fra 3 til 5m. 

Landgangen (bilde) som er aktermontert og foldes inn til skroget når den ikke er i bruk, 
er et konsept som er utarbeidet av Coast Innovation A/S. Landgangen er hydraulisk
styrt med teleskopisk forlenger og nedfoldbart rekkverk. 

Ved at en tar i bruk fartøyets akterspeil og utnytter katamaranens stor bredde kan en oppnå 
en akseptabel stigning mellom passasjerdekk og kai selv under ekstreme forhold. 

Båten blir dermed tilgjengelig for ALLE passasjerer, også de med bevegelseshemming og rullestolbrukere. Dette er i tråd med nytt EU regelverk fra oktober 2004 som medfører
plikt til å inkludere alle reisende, også rullestolbrukere på all kollektivtrafikk. 

Namsos Trafikkselskap installerte en slik enhet våren 2005 på ekspressbåten Namdalingen
som trafikkerer området mellom Namsos, Rørvik og Leka. 

Dette systemet er videreført og videreutviklet for tilpassing på alle typer ekspressbåter. 
Vi har også utviklet er stort spekter av forskjellige landgangsløsninger for side og
baugmontasje som vil tilfredsstille alle krav for tilgjengelighet på de fleste hurtigbåter. 

Disse løsningene er ment for ettermontering, men det ville være mye gunstigere om
Coast Innovation fikk prosjektere inn sine løsninger under planlegging av fartøyene. 

Våre løsninger innbefatter effektive system for handtering og rotering av bagasje for
å bedre logistikk og korte ned tidsbruk ved kai. 

Coast Innovation A/S har også utviklet personalheiser for montering på ambulanse
båter for sikrere og enklere handtering av sykebårer mellom dekk og kai.

FLYTEKAI
Som et alternativ har vi også prosjektert landganger med flytekai for effektiv
betjening av hurtigbåter som ikke har landgangsutstyr montert om bord. 

M/S Namdalingen ved kai i Namsos, med landgang i bruk ved lavvann. 

 

Andre Produkt

Coast Innovation AS har sin bakgrunn i oppdrett og relatert produksjon. 

Gunnar Stavøstrand har en lang og variert erfaringsbakgrunn fra oppdrettsproduksjon
i Norge, Canada og Chile. 

Stavøstrand var prosjektansvarlig for produksjon av oppdrettsutstyr i Vest Montering fra 1997 til 2002. 

I denne perioden utviklet selskapet blant annet
en avansert og effektiv foringsmodul med en revolusjonerende nytt design. Disse modulene
er fremdeles noe av det mest kosteffektive av
slikt utstyr som er i drift i dag. 

Siden 2009 har Coast Innovation AS
 samarbeidet med Florø Mekaniske Verksted (FMV) om produksjon av oppdrettsutstyr.

FMV har overtatt rettigheter for produksjon av VM-moduler og viderefører disse i ny og forbedret utgave, med kapasitet på 250, 315 og 400 tonn. 

Men Coast Innovation har også utført konsulentoppdrag for Havsterk AS i Florø og
vært prosjektleder for utvikling av en helt ny dødfiskflåte konsept, et IFU-prosjekt
med samarbeid mellom Havsterk, Innovasjon Norge og Lerøy Seafood. 

Coast Innovation er med-oppfinner på godkjent patent på dette konseptet som
nå blir videreført i nye leveranser. 

Selskapet kan ta på seg betydelige oppgaver igjennom samarbeide med et
solid nettverk av konstruktører, designere, og produsenter. 

Coast Innovation er særlig interessert i problemløsing, som kan føre frem til design og
produksjon av nye ideer og oppfinnelser, gjerne i samarbeid med oppdrettere. 

Særlige aktuelle produksjoner er:

• Båtheiser, proff versjon for oppdrett inntil 1800 kg. (se eget tema; Båtheis)
• Foringsmoduler i stål med lastekapasitet fra 250 til 400 tonn
• Tanker, siloer i alle dimensjoner
• Mekanisk utstyr
• Flåter, flytekaier
• Vaskeroboter
- Avlusingsanlegg
• Automatiske fortøyings system
 

Flytende bilbro - ferjelem - ferjekaibru

Fordeler:
· Flytende bilbro er et svært rimelig og godt alternativ til eksisterende ferjekaier
  med hydraulisk ferjelem. 

· Flytende bilbro gir enkel konstruksjon med mindre omfattende undervannsarbeid
  der en slipper bygging av betongkonstruksjoner for hydraulikktårn.

· Flytende bilbro kan derfor lett flyttes og lokaliseres på ny plass ved
  endringer i rutestruktur eller infrastruktur. 

· Flytende bilbro har en enkel konstruksjon og rimelig vedlikehold.

· Flytende bilbro vil fungere like godt ved strømbrudd.

· Flytende bilbro har riktig høyde ved hvert anløp og vil spare tid ved regulering
  mellom bilbro til båt. 

· Flytende bilbro kan lett fullautomatiseres slik at den foretar finjustering automatisk
  med anløp av ferje eller combibåt.

· Systemet kan lett bygges ut for å differensiere mellom fot-passasjerer og kjøretøy.

 

Coast Innovation har levert tilsammen 5 flytende bilbruer.

- 2017 - 2 flytende bilbruer til Finnmark - 15 meter, kjørebane er på 3,8m og totalvekt ca 20 tonn

- 2016 - 2 bilbroer til Finnmark Fylkeskommune for plassering på Årøy sambandet i Altafjorden. Hovedentreprenør var Tecto Entreprenør. 15 meter, kjørebane er på 3,8m og totalvekt ca 20 tonn

- 2007 - 1 bilbro til Florø Havn - Har gått uten driftstans og tilnærmet uten vedlikeholdskostnader

Bilbroene flyter på en stor oppdriftstanke og kan reguleres i fribord fra 1,3 til 3m. Det er derfor ikke nødvendig med hydrauliske system, eller betongtårn for hydraulikk ute i sjøen. 

 

Funksjon 

Bilbroen som blir regulert ved hjelp av trykkluft er meget rask og enkel å betjene, og ligger dessuten alltid i riktig høyde ved anløp fordi den flyter uavhengig av hydraulikk. Bilbroen er særlig tilpasset de 3 bilførende hurtigbåtene som betjener dette området i travle ruter, men vil fungere like godt ved en langsom konvensjonell ferge. Fribord kan reguleres fra 0,6 til 2,1m på denne utgaven. 

Vedlikehold av flytende bilbro er minimalt; årlig ettersyn av kompressor og skifting av zinkanoder annet hvert år. 

Vårt flytende bilbro konsept vil fungere på alle størrelser fergekaier. På større anlegg vil besparelsene være betydelig både på installasjon, vedlikehold og drift. Siden bilbroen flyter vil en også unngå driftsavbrudd på grunn av strømstans, eller ekstremvær. 

Studer elles bildene under. Klikker du på de to øverste, kommer det opp et større utsnitt. 

Flytende bilbro er en forenklet og rimeligere versjon av de standardiserte bilferje ferjelem som benyttes som kjørebro mellom land og ferjer for transport av kjøretøy og last.

En flytende bilbro er festet inn i land med et fleksibelt ledd, enden som vender mot båten er flytende på et oppdriftskammer, slik at høyden mot båten er tilnærmet riktig til enhver tid.  Regulering av fribord skjer ved hjelp av luftstyring fjernstyrt fra ferge, fribord kan tilpasses alle forhold og fergetyper. Systemet egner seg for full-automatisering, både med omsyn til regulering av fribord og låsing mellom båt og bilbro. 

Bakgrunn
Gunnar Stavøstrand utviklet i 1999 en flytende bilbro i samarbeid med Vest Montering AS. 
Nytt båtmateriell og nye ruter i Florøbasenget har aktualisert behovet for effektive og rimelige løsninger. Gunnar Stavøstrand og Coast Innovation AS innledet i 2003 et samarbeide med MacGregor Ro-Ro Ship Divisjon, Sverige, om salg og markedsføring av flytende bilbroer i Norge. MacGregor har lang erfaring med leveranse av alle typer kai-terminaler, også med løsninger for bevegelige ferjelemmer av alle størrelser fra lette og enkle løsninger (Linkspan) til store system for nordsjøferjer. 

Det er lite tvil om at dette er en fremtidsrettet løsning som vil bli etterspurt etter som konseptet blir tatt i bruk og blir bedre kjent. 

Dimensjonering (foreløpig):

Tilpasses alle tidevannssoner fra 0 til 4m, lengde og bredde i henhold til anbudskrav og vegdirektoratet sine forskrifter og retningslinjer. Beregnet til 10 tonns akseltrykk og 22 tonns maksimallast. Fleksible dempere i oppheng gir behagelig tillegg med lett båttype.

Flytende Bilbro egner seg som ambulerende anlegg ved midlertidig omlegging, større reparasjonsarbeid med stenging av vegnett og tuneller.

Bilbroene flyter og når fergen løfter bilbroen klar for avgang så vil bilbroen flyte med samme fribord til fergen kommer tilbake, og er slik veldig lite energikrevende. Bilbroen kan kjøres med strøm eller luft fra ferge ved strømfall.

Bilbroen med slike store tanker har egenoppdrift nok til at den kan benyttes som landgang for vanlige ekspressbåter med hekkport.

Innfesting av flytende bilbro skjer ved hjelp av 8 bolter slik at denne kan flyttes til ny lokalitet med enkelhet ved omlegging av vei- og rute-nett. 

 


Båtheis

Mer info om de ulike typene får du ved å klikke på linkene over. 

Bildetekst
Prototypen av Båtheis Proff som nå er under utprøving hos E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø er tilpasset anleggets arbeidsbåt som veier i underkant av 1200 kg. Proffversjonen vil også gi plass til andre typer arbeidsbåter og lystbåter opp til 1800 kg. Slippvuggen er ekstremt godt fendret for å kunne benyttes selv i tung sjø. Hevetid er ca 12 sekunder, senketid noe mindre.