Båtheis - mer sikkerhet for oppdretterne

Mer info om de ulike typene får du ved å klikke på linkene over. 

Bildetekst
Båtheis Proff hos E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø er tilpasset anleggets arbeidsbåt som veier i underkant av 1200 kg. Proffversjonen vil også gi plass til andre typer arbeidsbåter og lystbåter opp til 1800 kg. Slippvuggen er ekstremt godt fendret for å kunne benyttes selv i tung sjø. Hevetid er ca 12 sekunder, senketid noe mindre.