Båtheis Offshore

Båtheis Offshore er en viderutvikling av oppdrettsversjonen Proff som er i drift hos
E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø. 

Båtheis er en heis som løfter et mindre fartøy, servicebåt eller tilsvarende ut av
vannet og inn i et trygt område (dock) for enkel og sikker betjening og oppbevaring.

Båtheis er et patentert system som i prinsippet består av 4 hovedenheter: 

1) slippvugge eller kurv for mottak og oppbevaring av servicebåt, knyttet til
2) heiseanordning basert på opplagrede parallellarmer
3) hydraulikksystem og
4) styringssystem

Bakgrunnen for denne patenterte oppfinnelsen er vanskeligheter med å betjene store offshore fiskeoppdrettsanlegg. Konstruktøren med lang erfaring fra fiskeoppdrett reagerte på ønsker fra oppdrettere om sikrere metoder for landing og fortøying av servicebåt langs disse anleggene. 

Coast Innovation AS har nå videreført teknologien med Båtheis Proff til å kunne betjene servicebåter i en offshore situasjon med bølgehøyde på inntil 4 m. 

Båtheis Offshore er tenkt integrert på havgående fartøy som Kystvakten eller Forsvaret sine skip, med mulighet for å sjøsette og hente inn igjen (retrieve) servicebåter (som Busters og lignende) i inntil 4 m sjø med stor grad av sikkerhet for mannskap og båt. 

Et slikt konsept har potensial for å gi gode resultater i form av bedre sikkerhet, større effektivitet og lavere utgifter. 

For nærmere informasjon ta kontakte med Gunnar Stavøstrand i Coast Innovation AS