Båtheis Marina

Båtheis Marina er en videreføring av oppdrettsversjonen Proff som er i drift hos
E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø. 

Marinaversjonen løfter båtene ut av vannet og plasserer disse inn på kaidekket
slik at de kan kjøres vekk for lagring. Kapasitet er inntil 10 tonn, og hevetid ved
middel vannstand er ca 1 min. 

Marinaversjonen er tiltenkt marinaer og båtforeninger som ønsker å utbedre anlegget
til å kunne betjene alle båtene og båttyper for slipping, ettersyn og vinterlagring. 

Det vil bli laget er 3-D visning av denne versjonen i løpet av høsten. 

For nærmere informasjon ta kontakt direkte med Gunnar Stavøstrand i Coast Innovation AS.