Andre Produkt

Coast Innovation AS har sin bakgrunn i oppdrett og relatert produksjon. 

Gunnar Stavøstrand har en lang og variert erfaringsbakgrunn fra oppdrettsproduksjon
i Norge, Canada og Chile. 

Stavøstrand var prosjektansvarlig for produksjon av oppdrettsutstyr i Vest Montering fra 1997 til 2002. 

I denne perioden utviklet selskapet blant annet
en avansert og effektiv foringsmodul med en revolusjonerende nytt design. Disse modulene
er fremdeles noe av det mest kosteffektive av
slikt utstyr som er i drift i dag. 

Siden 2009 har Coast Innovation AS
 samarbeidet med Florø Mekaniske Verksted (FMV) om produksjon av oppdrettsutstyr.

FMV har overtatt rettigheter for produksjon av VM-moduler og viderefører disse i ny og forbedret utgave, med kapasitet på 250, 315 og 400 tonn. 

Men Coast Innovation har også utført konsulentoppdrag for Havsterk AS i Florø og
vært prosjektleder for utvikling av en helt ny dødfiskflåte konsept, et IFU-prosjekt
med samarbeid mellom Havsterk, Innovasjon Norge og Lerøy Seafood. 

Coast Innovation er med-oppfinner på godkjent patent på dette konseptet som
nå blir videreført i nye leveranser. 

Selskapet kan ta på seg betydelige oppgaver igjennom samarbeide med et
solid nettverk av konstruktører, designere, og produsenter. 

Coast Innovation er særlig interessert i problemløsing, som kan føre frem til design og
produksjon av nye ideer og oppfinnelser, gjerne i samarbeid med oppdrettere. 

Særlige aktuelle produksjoner er:

• Båtheiser, proff versjon for oppdrett inntil 1800 kg. (se eget tema; Båtheis)
• Foringsmoduler i stål med lastekapasitet fra 250 til 400 tonn
• Tanker, siloer i alle dimensjoner
• Mekanisk utstyr
• Flåter, flytekaier
• Vaskeroboter
- Avlusingsanlegg
• Automatiske fortøyings system