startside

Andre Produkt

Coast Innovation AS har sin bakgrunn i oppdrett og relatert produksjon. 

Gunnar Stavøstrand har en lang og variert erfaringsbakgrunn fra oppdrettsproduksjon
i Norge, Canada og Chile. 

Stavøstrand var prosjektansvarlig for produksjon av oppdrettsutstyr i Vest Montering fra 1997 til 2002. 

I denne perioden utviklet selskapet blant annet
en avansert og effektiv foringsmodul med en revolusjonerende nytt design. Disse modulene
er fremdeles noe av det mest kosteffektive av
slikt utstyr som er i drift i dag. 

Siden 2009 har Coast Innovation AS
 samarbeidet med Florø Mekaniske Verksted (FMV) om produksjon av oppdrettsutstyr.

FMV har overtatt rettigheter for produksjon av VM-moduler og viderefører disse i ny og forbedret utgave, med kapasitet på 250, 315 og 400 tonn. 

Men Coast Innovation har også utført konsulentoppdrag for Havsterk AS i Florø og
vært prosjektleder for utvikling av en helt ny dødfiskflåte konsept, et IFU-prosjekt
med samarbeid mellom Havsterk, Innovasjon Norge og Lerøy Seafood. 

Coast Innovation er med-oppfinner på godkjent patent på dette konseptet som
nå blir videreført i nye leveranser. 

Selskapet kan ta på seg betydelige oppgaver igjennom samarbeide med et
solid nettverk av konstruktører, designere, og produsenter. 

Coast Innovation er særlig interessert i problemløsing, som kan føre frem til design og
produksjon av nye ideer og oppfinnelser, gjerne i samarbeid med oppdrettere. 

Særlige aktuelle produksjoner er:

• Båtheiser, proff versjon for oppdrett inntil 1800 kg. (se eget tema; Båtheis)
• Foringsmoduler i stål med lastekapasitet fra 250 til 400 tonn
• Tanker, siloer i alle dimensjoner
• Mekanisk utstyr
• Flåter, flytekaier
• Vaskeroboter
- Avlusingsanlegg
• Automatiske fortøyings system
 

Flytende bilbro - ferjelem - ferjekaibru

Fordeler:
· Flytende bilbro er et svært rimelig og godt alternativ til eksisterende ferjekaier
  med hydraulisk ferjelem. 

· Flytende bilbro gir enkel konstruksjon med mindre omfattende undervannsarbeid
  der en slipper bygging av betongkonstruksjoner for hydraulikktårn.

· Flytende bilbro kan derfor lett flyttes og lokaliseres på ny plass ved
  endringer i rutestruktur eller infrastruktur. 

· Flytende bilbro har en enkel konstruksjon og rimelig vedlikehold.

· Flytende bilbro vil fungere like godt ved strømbrudd.

· Flytende bilbro har riktig høyde ved hvert anløp og vil spare tid ved regulering
  mellom bilbro til båt. 

· Flytende bilbro kan lett fullautomatiseres slik at den foretar finjustering automatisk
  med anløp av ferje eller combibåt.

· Systemet kan lett bygges ut for å differensiere mellom fot-passasjerer og kjøretøy.

 

Coast Innovation har levert tilsammen 5 flytende bilbruer.

- 2017 - 2 flytende bilbruer til Finnmark - 15 meter, kjørebane er på 3,8m og totalvekt ca 20 tonn

- 2016 - 2 bilbroer til Finnmark Fylkeskommune for plassering på Årøy sambandet i Altafjorden. Hovedentreprenør var Tecto Entreprenør. 15 meter, kjørebane er på 3,8m og totalvekt ca 20 tonn

- 2007 - 1 bilbro til Florø Havn - Har gått uten driftstans og tilnærmet uten vedlikeholdskostnader

Bilbroene flyter på en stor oppdriftstanke og kan reguleres i fribord fra 1,3 til 3m. Det er derfor ikke nødvendig med hydrauliske system, eller betongtårn for hydraulikk ute i sjøen. 

 

Funksjon 

Bilbroen som blir regulert ved hjelp av trykkluft er meget rask og enkel å betjene, og ligger dessuten alltid i riktig høyde ved anløp fordi den flyter uavhengig av hydraulikk. Bilbroen er særlig tilpasset de 3 bilførende hurtigbåtene som betjener dette området i travle ruter, men vil fungere like godt ved en langsom konvensjonell ferge. Fribord kan reguleres fra 0,6 til 2,1m på denne utgaven. 

Vedlikehold av flytende bilbro er minimalt; årlig ettersyn av kompressor og skifting av zinkanoder annet hvert år. 

Vårt flytende bilbro konsept vil fungere på alle størrelser fergekaier. På større anlegg vil besparelsene være betydelig både på installasjon, vedlikehold og drift. Siden bilbroen flyter vil en også unngå driftsavbrudd på grunn av strømstans, eller ekstremvær. 

Studer elles bildene under. Klikker du på de to øverste, kommer det opp et større utsnitt. 

Flytende bilbro er en forenklet og rimeligere versjon av de standardiserte bilferje ferjelem som benyttes som kjørebro mellom land og ferjer for transport av kjøretøy og last.

En flytende bilbro er festet inn i land med et fleksibelt ledd, enden som vender mot båten er flytende på et oppdriftskammer, slik at høyden mot båten er tilnærmet riktig til enhver tid.  Regulering av fribord skjer ved hjelp av luftstyring fjernstyrt fra ferge, fribord kan tilpasses alle forhold og fergetyper. Systemet egner seg for full-automatisering, både med omsyn til regulering av fribord og låsing mellom båt og bilbro. 

Bakgrunn
Gunnar Stavøstrand utviklet i 1999 en flytende bilbro i samarbeid med Vest Montering AS. 
Nytt båtmateriell og nye ruter i Florøbasenget har aktualisert behovet for effektive og rimelige løsninger. Gunnar Stavøstrand og Coast Innovation AS innledet i 2003 et samarbeide med MacGregor Ro-Ro Ship Divisjon, Sverige, om salg og markedsføring av flytende bilbroer i Norge. MacGregor har lang erfaring med leveranse av alle typer kai-terminaler, også med løsninger for bevegelige ferjelemmer av alle størrelser fra lette og enkle løsninger (Linkspan) til store system for nordsjøferjer. 

Det er lite tvil om at dette er en fremtidsrettet løsning som vil bli etterspurt etter som konseptet blir tatt i bruk og blir bedre kjent. 

Dimensjonering (foreløpig):

Tilpasses alle tidevannssoner fra 0 til 4m, lengde og bredde i henhold til anbudskrav og vegdirektoratet sine forskrifter og retningslinjer. Beregnet til 10 tonns akseltrykk og 22 tonns maksimallast. Fleksible dempere i oppheng gir behagelig tillegg med lett båttype.

Flytende Bilbro egner seg som ambulerende anlegg ved midlertidig omlegging, større reparasjonsarbeid med stenging av vegnett og tuneller.

Bilbroene flyter og når fergen løfter bilbroen klar for avgang så vil bilbroen flyte med samme fribord til fergen kommer tilbake, og er slik veldig lite energikrevende. Bilbroen kan kjøres med strøm eller luft fra ferge ved strømfall.

Bilbroen med slike store tanker har egenoppdrift nok til at den kan benyttes som landgang for vanlige ekspressbåter med hekkport.

Innfesting av flytende bilbro skjer ved hjelp av 8 bolter slik at denne kan flyttes til ny lokalitet med enkelhet ved omlegging av vei- og rute-nett. 

 


Båtheis

Mer info om de ulike typene får du ved å klikke på linkene over. 

Bildetekst
Prototypen av Båtheis Proff som nå er under utprøving hos E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø er tilpasset anleggets arbeidsbåt som veier i underkant av 1200 kg. Proffversjonen vil også gi plass til andre typer arbeidsbåter og lystbåter opp til 1800 kg. Slippvuggen er ekstremt godt fendret for å kunne benyttes selv i tung sjø. Hevetid er ca 12 sekunder, senketid noe mindre.