Landgang

Coast Innovation A/S har utviklet et landgangskonsept beregnet for områder med
betydelig tidevanns forskjel fra 3 til 5m. 

Landgangen (bilde) som er aktermontert og foldes inn til skroget når den ikke er i bruk, 
er et konsept som er utarbeidet av Coast Innovation A/S. Landgangen er hydraulisk
styrt med teleskopisk forlenger og nedfoldbart rekkverk. 

Ved at en tar i bruk fartøyets akterspeil og utnytter katamaranens stor bredde kan en oppnå 
en akseptabel stigning mellom passasjerdekk og kai selv under ekstreme forhold. 

Båten blir dermed tilgjengelig for ALLE passasjerer, også de med bevegelseshemming og rullestolbrukere. Dette er i tråd med nytt EU regelverk fra oktober 2004 som medfører
plikt til å inkludere alle reisende, også rullestolbrukere på all kollektivtrafikk. 

Namsos Trafikkselskap installerte en slik enhet våren 2005 på ekspressbåten Namdalingen
som trafikkerer området mellom Namsos, Rørvik og Leka. 

Dette systemet er videreført og videreutviklet for tilpassing på alle typer ekspressbåter. 
Vi har også utviklet er stort spekter av forskjellige landgangsløsninger for side og
baugmontasje som vil tilfredsstille alle krav for tilgjengelighet på de fleste hurtigbåter. 

Disse løsningene er ment for ettermontering, men det ville være mye gunstigere om
Coast Innovation fikk prosjektere inn sine løsninger under planlegging av fartøyene. 

Våre løsninger innbefatter effektive system for handtering og rotering av bagasje for
å bedre logistikk og korte ned tidsbruk ved kai. 

Coast Innovation A/S har også utviklet personalheiser for montering på ambulanse
båter for sikrere og enklere handtering av sykebårer mellom dekk og kai.

FLYTEKAI
Som et alternativ har vi også prosjektert landganger med flytekai for effektiv
betjening av hurtigbåter som ikke har landgangsutstyr montert om bord. 

M/S Namdalingen ved kai i Namsos, med landgang i bruk ved lavvann.