Strølegger

Coast Innovation overleverte i mars 2010 en STRØLEGGER for utlegging av strø under stabling av rør i bukkesett på Saga Fjordbase i Florø. STRØLEGGER sikrer at denne arbeidsoperasjonen, som så langt er utført manuelt, blir utført uten risiko for mannskaper og i tråd med Arbeidstilsynet sine krav til HMS. 

STRØLEGGER er en avansert konstruksjon, der flere separate hydraulikksystem, styrt av PLS kjører ut 2 og 2 strø i en syklus som er bygget på mer enn 60 sekvenser i rekkefølge. 

Hele prosessen startes med et tastetrykk fra truck-fører som løfter STRØLEGGER på plass på bukkesettet. Når 4 stø er lagt ut kan STRØLEGGER fjernes fra bukkesett og ny rast med rør legges opp før nye strø legges ut. 

Strølegger er bygget av Østerbø Maskin som har gjort en strålende jobb med å ferdigstille et avansert produkt, og har medvirket positivt til en meget god funksjonalitet. 

Coast Innovation AS ble kontaktet i januar 2009 for å løse et problem med legging av strø på bukkesett under stabling/lagring av rør på Saga Fjordbase, en operasjon som så langt er utført manuelt, noe Arbeidstilsynet ikke var fornøyd med. 

Coast Innovation utviklet på kort tid, planer og tegninger for en konstruksjon som ville kunne utføre denne operasjonen både rasjonelt og sikkert, og disse planene ble det bestemt å gå videre med. 

Det var imidlertid klart at konstruksjonen var komplisert med betydelig utviklingsarbeid, så Innovasjon Norge ble kontaktet. I juni 2009 ble det signert en IFU (industriell forskings og utviklings) kontrakt der Innovasjon Norge er med og tar en betydelig del av utviklingskostnader. 

Strølegger er et meget avansert konstruksjon med stor grad av automasjon og automatikk som plukker 2 og 2 strø fra magasin og legger disse ut til korrekt posisjon, som vil variere fra gang til gang. Samtidig skal den handtere strø av varierende kvalitet fra magasin på 2x60 strø.  Et omfattende system med sensorer og lasere orienterer strølegger og strø til nøyaktig riktig posisjon relatert til søyler på bukkesett.