Båtheis Handikapp

Båtheis Handikapp (BH) er en videreføring av oppdrettsversjonen Proff som er i drift hos E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø (Se båtheis proff), men forankres i fjell eller brygge i
strandmiljø på samme vis som Light versjonen. 

BH er tenkt som et spesialtilbud til publikum med bevegelseshemming, som har vanskeligheter
med å komme seg inn og ut av båt ved konvensjonell brygge eller flytebrygge. 
For svært mange er båtlivet og sjøens gleder uoppnåelig uten spesielle hjelpeapparater og assistanse. En Båtheis med tilpasset løfterampe i båt vil kunne gjøre rullestolbrukere selvhjulpne med å komme seg inn i og ut av båten uansett flo eller fjære, vind eller stille.
På plass i båten, er det bare å trykke på NED-knappen, her er ingen fortøyinger som skal løses og taes inn. Når båten er i vannet er det bare å trykke på starteren, bakke ut og en er i gang. 

Handikapp Båtheis og tilpassninger er beregnet for større landstedsbåter, skjærgårdsjeeper
og arbeidsbåter fra 1000 til 2000 kg. 

Ved å installere en Båtheis kan man enkelt løfte båten opp av vannet og til en øvre, sikker posisjon når båten ikke er i bruk. En kan således oppbevare båten trygt og sikkert når en er bortreist og ha båten klar for bruk umiddelbart når en måtte ønske det. I øvre posisjon står båten støtt og sikkert og i nøyaktig samme posisjon hver gang, nøye tilpasset rampe for ombordstigning.

Båtheis Handikapp vil gjøre det mulig å ha båt og båtplass på steder der en vanligvis ikke kan fortøye båter ved land. Den er beregnet for å kunne benyttes på steder som ellers regnes som usikre, vanskelige eller uegnet som båtplass. BH favoriserer installasjon i strandlinje med bratt terreng mot sjøen.

Båten vil ikke gro og trenge bunnstoff eller vasking igjennom normalt bruk. 

For nærmere informasjon ta kontakt med Gunnar Stavøstrand og Coast Innovation AS
pr telefon eller e-mail.