båtheis meny

Båtheis Handikapp

Båtheis Handikapp (BH) er en videreføring av oppdrettsversjonen Proff som er i drift hos E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø (Se båtheis proff), men forankres i fjell eller brygge i
strandmiljø på samme vis som Light versjonen. 

BH er tenkt som et spesialtilbud til publikum med bevegelseshemming, som har vanskeligheter
med å komme seg inn og ut av båt ved konvensjonell brygge eller flytebrygge. 
For svært mange er båtlivet og sjøens gleder uoppnåelig uten spesielle hjelpeapparater og assistanse. En Båtheis med tilpasset løfterampe i båt vil kunne gjøre rullestolbrukere selvhjulpne med å komme seg inn i og ut av båten uansett flo eller fjære, vind eller stille.
På plass i båten, er det bare å trykke på NED-knappen, her er ingen fortøyinger som skal løses og taes inn. Når båten er i vannet er det bare å trykke på starteren, bakke ut og en er i gang. 

Handikapp Båtheis og tilpassninger er beregnet for større landstedsbåter, skjærgårdsjeeper
og arbeidsbåter fra 1000 til 2000 kg. 

Ved å installere en Båtheis kan man enkelt løfte båten opp av vannet og til en øvre, sikker posisjon når båten ikke er i bruk. En kan således oppbevare båten trygt og sikkert når en er bortreist og ha båten klar for bruk umiddelbart når en måtte ønske det. I øvre posisjon står båten støtt og sikkert og i nøyaktig samme posisjon hver gang, nøye tilpasset rampe for ombordstigning.

Båtheis Handikapp vil gjøre det mulig å ha båt og båtplass på steder der en vanligvis ikke kan fortøye båter ved land. Den er beregnet for å kunne benyttes på steder som ellers regnes som usikre, vanskelige eller uegnet som båtplass. BH favoriserer installasjon i strandlinje med bratt terreng mot sjøen.

Båten vil ikke gro og trenge bunnstoff eller vasking igjennom normalt bruk. 

For nærmere informasjon ta kontakt med Gunnar Stavøstrand og Coast Innovation AS
pr telefon eller e-mail. 

Båtheis Marina

Båtheis Marina er en videreføring av oppdrettsversjonen Proff som er i drift hos
E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø. 

Marinaversjonen løfter båtene ut av vannet og plasserer disse inn på kaidekket
slik at de kan kjøres vekk for lagring. Kapasitet er inntil 10 tonn, og hevetid ved
middel vannstand er ca 1 min. 

Marinaversjonen er tiltenkt marinaer og båtforeninger som ønsker å utbedre anlegget
til å kunne betjene alle båtene og båttyper for slipping, ettersyn og vinterlagring. 

Det vil bli laget er 3-D visning av denne versjonen i løpet av høsten. 

For nærmere informasjon ta kontakt direkte med Gunnar Stavøstrand i Coast Innovation AS.

Båtheis Offshore

Båtheis Offshore er en viderutvikling av oppdrettsversjonen Proff som er i drift hos
E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø. 

Båtheis er en heis som løfter et mindre fartøy, servicebåt eller tilsvarende ut av
vannet og inn i et trygt område (dock) for enkel og sikker betjening og oppbevaring.

Båtheis er et patentert system som i prinsippet består av 4 hovedenheter: 

1) slippvugge eller kurv for mottak og oppbevaring av servicebåt, knyttet til
2) heiseanordning basert på opplagrede parallellarmer
3) hydraulikksystem og
4) styringssystem

Bakgrunnen for denne patenterte oppfinnelsen er vanskeligheter med å betjene store offshore fiskeoppdrettsanlegg. Konstruktøren med lang erfaring fra fiskeoppdrett reagerte på ønsker fra oppdrettere om sikrere metoder for landing og fortøying av servicebåt langs disse anleggene. 

Coast Innovation AS har nå videreført teknologien med Båtheis Proff til å kunne betjene servicebåter i en offshore situasjon med bølgehøyde på inntil 4 m. 

Båtheis Offshore er tenkt integrert på havgående fartøy som Kystvakten eller Forsvaret sine skip, med mulighet for å sjøsette og hente inn igjen (retrieve) servicebåter (som Busters og lignende) i inntil 4 m sjø med stor grad av sikkerhet for mannskap og båt. 

Et slikt konsept har potensial for å gi gode resultater i form av bedre sikkerhet, større effektivitet og lavere utgifter. 

For nærmere informasjon ta kontakte med Gunnar Stavøstrand i Coast Innovation AS

Båtheis Light

Beregnet for fritidsbåter, landstedsbåter, skjærgårdsjeeper og lette båter fra 200 kg inntil 2 tonn. Svært enkel å montere, trengs bare 4 bolter i fjell som forankring.

Prototype er under utvikling i samarbeide mellom Coast Innovation og Østerbø Maskin i Sogn, 
klar for levering våren 2005. Båtheis Light er en patentert nyhet fra Coast Innovation AS og en videreutvikling av oppdrettsversjonen som er levert til kunde og i daglig bruk i Florø. 

Båtheis Light vil gjøre det mulig å ha båt og båtplass på steder der en vanligvis ikke kan fortøye båter ved land. 
Den er beregnet for å kunne benyttes på steder som ellers regnes som usikre, vanskelige eller uegnet som båtplass. Installasjon av Light versjonen favoriserer bratt terreng mot sjøen. 
Ved å installere en Båtheis kan man enkelt løfte båten opp av vannet og til en øvre, sikker posisjon når båten ikke er i bruk. 
En kan således oppbevare båten trygt og sikkert når en er bortreist og ha båten klar for bruk umiddelbart når en måtte ønske det. 

Båtheis Light er særlig godt egnet for plassering på bratte fjellknauser med god dybde utenfor. Men kan plasseres stort sett over alt hvor man kan få solid forankring i fjell eller gammel kaifront og lignende. Tilgang til strøm er en fordel, men kan leveres med 24v anlegg eller med eget strømaggregat bensin/diesel

  Båtheis Light gir mange fordeler:
· Hurtig tilgang til båten, som kan være på vannet og klar for bruk i løpet av sekunder.

· Ingen fortøyinger som skal festes eller løses - eller trenger ettersyn

· Bunnstoff er ikke nødvendig, båten vil tørke opp og holde seg ren og glatt hele året. 

· Ettersyn av båt og propeller er enkelt, skifting av propell og gearolje går hurtig. 

· Vil være mindre utsatt for tyveri, kan enkelt sikres med hengelås og strømavbryter. 

· I områder med vinter-is, vil båt og motor være sikker uansett isforhold, men vil kunne
  brukes så lenge det finnes åpent vann.

· For hyttefolk vil den kunne plasseres direkte i tilknytning til hytteområdet selv om
  lokaliteten i utgangpunktet ikke er brukbar landingsplass for småbåt. 

Båtheisen vil kunne leveres i forskjellige størrelser og utførelser og tilpasses lokale
forhold. For mer informasjon ta kontakt med Coast Innovation A/S eller Østerbø Maskin.

Scenario; For deg med landstedsbåt på hytta som er mye i bruk:

Du ankommer hytta på fredagskveld med en avslappende weekend foran deg. 
Båten står klar i båtheisen, under skråtak. Båten er tørr og tom for vann (eller snø). 
Trykk på NED knappen på fjernkontrollen. Det tar deg ½ min å senke båten til vannet. Start motoren, rygg deg ut av krybba og du er i gang. Trykk på OPP knappen og båtheisen går tilbake til grunnstilling . Teina står klar i båten slik du halte den opp siste søndag og weekenden er godt i gang…..

Søndag ettermiddag, på tide å avslutte helga. Kjør båten inn i krybben, og trykker på knappen. 30 sekunder senere er båten på plass i øvre posisjon, og står tørt, sikkert og fint, klar for bruk neste weekend. Ingen ting å bekymre seg over i uka, det er barre å glede seg til fredag igjen. 

Ta kontakt med Coast Innovation eller Østerbø Maskin AS for mer informasjon. Be om uforpliktende tilbud for løsning som er tilpasset ditt behov og dine ønsker. 

 

Båtheis Proff

Bildetekst
Prototypen av Båtheis Proff som er levert til E. Karstensen Fiskeoppdrett i Florø er tilpasset
anleggets arbeidsbåt som veier i underkant av 1200 kg. Proffversjonen vil også gi plass til andre typer arbeidsbåter og lystbåter opp til 2000 kg. Slippvuggen er ekstremt godt fendret for å kunne benyttes selv i tung sjø. Hevetid er ca 12 sekunder, senketid noe mindre.

Anvendelse
Denne patenterte versjonen av Båtheis er særlig tilpasset store offshore oppdrettsanlegg type Procean, beregnet for offshore bruk. Båtheis kan tilknyttes disse anleggene slik at den danner en sikker og trygg landingsplass på utsatte og eksponerte lokaliteter, der tillegg og fortøying av båt er vanskelig eller umulig i dårlige vær.

Beskrivelse
Båtheisen løfter båten rett ut av sjøen og opp til en øvre, sikker posisjon trygt hevet over bølgene, og slik eliminere mange av de faremoment som er forbundet med ferdsel, landing og fortøying for oppdrettere som må ferdes på sjøen under alle forhold. 

Fordeler
· Komme seg trygt opp på anleggene uansett værforhold
· Ta med sg last og utstyr inn på anlegget uten tunge og forkjærte løft
· HMS sikkerhet i alle ledd, sikre vakttjenester, unngå klemskader og båtuhell
· Unngå doble vakter, lavere lønnskost, mindre overtid, større effektivitet. 
· Unngå slitasje på båt og tauverk, eliminere fare for å miste båt
Av særlig nytte for oppdrettere som betjener utsatte oppdrettslokaliteter, og som er avhengig av å borde anlegg for ettersyn og for å sikre verdier under ekstreme værforhold. 
Å ha sikker tilgang til de store stålanleggene er viktig i arbeidet med å redusere rømmingsfaren. Langt de fleste rømminger foregår i dårlig vær. 

Innsparing
Forventet innsparing med Båtheis er i overkant av 200 000 i året. Først og fremst som følge av redusert bemanning, men også andre utgifter blir redusert samtidig som sikkerhet blir ivaretatt og forbedret. Økt sikkerhet er vanskelig å sette verdi på, men har stor betydning for trivsel i den daglige drift. 

Samarbeid
Prosjektet er utviklet og Båtheisen produsert i samarbeid med Østerbø Maskin i Bjordal, 
med støtte fra SND i Sogn og Fjordane. Båtheisen er prøvd ut og testet i fullskala forsøk hos Brødrene Karstensen sitt anlegg ved Teisthalsen i Batalden, Florø. Lokaliteten er svært utsatt
for vind og bølger og egner seg utmerket for utprøving av utstyr under ekstreme forhold. 

Etter 2 års drift og flere mindre justeringer fremstår båtheisen nå som et meget nyttig
hjelpemiddel og en betydelig bedring av sikkerheten i daglig bruk. SunTec i Florø står
for godkjenning og sertifisering av utstyret.