Flytende Bilbroer levert til Årøy sambandet i Alta.

Coast Innovation leverte i oktober bilbroer for å erstatte gamle bilbroer på Årøy sambandet mellom Kongshus og Mikkelsby.

Bilbroene er bygget ved West Industri Service sitt anlegg i Florø, som har utført byggeoppdrag på en utmerket og profesjonell måte. Eidshaug rederi har stått for transporten til Alta.
Bilbroene er 15m lange, kjørebane er på 3,8m og totalvekt ca 20 tonn.

Bilbroene flyter på en stor oppdriftstanke og kan reguleres i fribord fra 1,3 til 3m. Det er derfor ikke nødvendig med hydrauliske system, eller betongtårn for hydraulikk ute i sjøen. 

Bilbroene flyter og når fergen løfter bilbroen klar for avgang så vil bilbroen flyte med samme fribord til fergen kommer tilbake, og er slik veldig lite energikrevende. Bilbroen kan kjøres med strøm eller luft fra ferge ved strømfall.

Bilbroen med slike store tanker har egenoppdrift nok til at den kan benyttes som landgang for vanlige ekspressbåter med hekkport.

Innfesting av flytende bilbro skjer ved hjelp av 8 bolter slik at denne kan flyttes til ny lokalitet med enkelhet ved omlegging av vei- og rute-nett. 

 

M/S Årøy i fergekai på Kongshus, Årøy. 

Bilbro sjøsatt i Alta klar for sleping til Kongshus

Bilbro sett fra brohus på M/S Årøy. Bilbro ser liten ut sammen med denne store kombibåten. 

Bilbro på plass på Kongshus, for første gang anløpt av M/S Årøy

FLO Marine AS

Gunnar Stavøstrand er også daglig leder i FLO Marine AS, og Coast Innovation har derfor også brukt store resurser på arbeid med FLO konseptet.
FLO Marine har utviklet et helt nytt konsept for Flytende Lukket Oppdrettsanlegg (=FLO). FLO konseptet er en flåtedel på 140x 34m med 4 stående sylindriske tanker med diameter på 30m og dybde på 17m montert inn.
Anlegget har et volum på 48 000 m3 som tilsvarer 3 konsesjoner for laks og ørret.
FLO Marine AS har sammen med Steinvik Fiskefarm AS søkt om Utviklingstillatelser for utprøving av konseptet, og forventer tildeling av konsesjoner i løpet av 2017.
Selskapet vil legg ut egen hjemmeside med det første. 

Ny landgang Narvik – Rørvik

Laurdag 8 oktober gjekk Namdalingen teknisk prøvetur med ny hydraulisk landgang levert av Coast Innovation As i Florø i si ordinære rute mellom Narvik – Rørvik og Leka. Alt fungerte svært tilfredstillande og det er alt klart at landgangen vil være eit stort steg framover ikkje berre for dei reisande men også for mannskapet om bord.

M/S Namdalingen under anløp i Namsos på teknisk prøvetur med landgang levert frå Coast Innovation AS. Landgangen er dimensjonert til å fungere med inntil 24º elevasjon opp og 10º helling ned, og det er tilstrekkelig i dette området med inntil 3,5 m tidevatn

 

Landgangen er ein heilt ny type hydraulisk, teleskopisk landgang bygd i aluminium og montert på tvers av hekken på Namdalingen. Landgangen vil gjere det mogeleg for passasjerar å komme seg om bord direkte til hovuddekk og salongar utan omsyn til stor skilnad mellom flo og fjøre, som i dette området er meir enn 3 m. Landgangen er særleg tilpassa passasjerar som nyttar rullestol, og heile prosjektet er eit resultat av sterke ynskjemål frå handikapp organisasjonar som har arbeidd i mange år for å gjere desse båtane meir tilgjengelig. Men også andre passasjerar vil nyte godt av ein landgang med rimelig stigning og sklisikker gangbane, her er ingen sak å få med seg barnevogn.

Mannskapet er også svært glad for å sleppe tunge løft og risikable operasjonar når rullestolar og barnevogner skal av og på båten. Landgangen er hurtig og effektiv i drift og vil gje ein betre regularitet under vanskelige arbeidsforhold.

Namdalingen gjekk teknisk prøvetur i sitt ordinære ruteområde mellom Namsos – Rørvik og Leka på laurdag for å prøve ut landgangen og for å tilpasse fortøyingar. Alt fungerte tilfredstillande og det er alt klart at landgangen vil være eit stort steg framover ikkje berre for dei reisande men også for mannskapet om bord.

Landgangen er konstruert og utvikla av Coast Innovation AS på Svanøy i Flora i samarbeid med INC Engeneering i Flora. Landgangen er bygd hos West Industri Service i Florø. Det er Moen Slip på Kolvereid som har montert landgangen på Namdalingen. Ekspressbåten har samstundes fått innbygd hekken for å gjere den enno meir effektiv og betre tilpassa sitt ruteområde.

Landgangen er eit heilt nytt konsept, og definitivt den første i sitt slag og er såleis eit nybrotsarbeid. Konseptet er resultatet av diskusjonar mellom Coast Innovation og Namsos Trafikkselskap som i noko tid hadde vore på utkik etter tenlege landgangs-løysingar for å få passasjerane av og på båten på dei mange stogga i ei travel rute. Coast Innovation er stolt over å ha fått oppdraget med å lage landgangen for NTS, og synest at det har vore ei spanande utfordring.

Selskapet med base på Svanøy i Flora Kommune er sjølv godt nøgd med resultatet, og håper at denne heilt spesielle landgangen kan vidareførast i tilsvarande løysingar for andre båtar i ruteområde med liknande problemstilling.

Teknisk:

 • Type Hydraulisk, teleskopisk, med nedfoldande rekkverk, og innfolding mot rekka når den ikkje er i bruk.
 • Plassering Montert på akterspeil, tverrskips for babord tillegg.
 • Material: Aluminium, gangbane i rist, rekkverk i alum-profil og rustfrie stål-wirer.
 • Lengde: Repo på 1,4 m, landgang 6,2m ? til 8,2m + manuell flaps 1m.
 • Bredde 1165mm, innvendig fri bredde 1 m, tilpasset rullestolbruk.
 • Elevasjon Maks elevasjon opp 24º, ned 10º.
 • Kaihøgde Gjev tilgang til kaihøgde frå 0,5 m til 4 m.
 • Vekt 650 kg
 • Kapasitet 300 kg m2
 • Prøvelast 400 kg m2
 • Hydraulikk; 3 sylindre, lastebæreventiler, slangebruddventiler, og friflyt ventil på hovudsylinder, alt levert av Bergen Hydraulikk.

Coast Innovation A/S har inngått avtale med Namsos Trafikkselskap

Coast Innovation A/S har inngått avtale med Namsos Trafikkselskap
om leveranse av ein hydraulisk landgang for ekspressbåten Namdalingen
som trafikkerer området mellom Namsos, Rørvik og Leka. 

Landgangen som blir aktermontert og skal foldast inn til skroget når den
ikkje er i bruk, er eit heilt nytt konsept som er utarbeidd av Coast Innovation A/S.
Landgangen er hydraulisk styrt med teleskopisk forlengar og nedfoldbart rekkverk. 

Denne landgangen vil gjere det mogeleg for passasjerar, rørslehemma og rullestolbrukarar
å komme seg om bord og i land uansett tidevassnivå på alle stoppeplassar langs ruta. 

Landgangen skal byggast hos West Industriservice i Florø og skal leverast våren 2005. 

Ny kontrakt med Flora Hamn og Næring

Coast Innovation AS underteikna torsdag 1. juni ei OFU-kontrakt med Flora Hamn og Næring om utvikling og utprøving av ei ny type flytande bilbru. Innovasjon Norge støttar prosjektet. 

Bilbrua skal plasserast i indre hamn i Florø der det blir anløp av 3 bilførande hurtigbåtar frå 
2007 til nærområda i Flora Kommune. 

Bilbrua er av same dimensjon som dagens bilbru på Svanøy og Askrova, men i staden for hydraulisk regulering så vil denne bilbrua flyte på ein oppdriftstanke på den enden som vender
mot båten. Under oppdriftstanken er der ein trimtanke med luftsøyle som kan regulerast med trykkluft for nøyaktig tilpassing til båten. 

Coast Innovation har arbeidd med dette konseptet i fleire år, og teknologien byggjer på eit trimsystem nytta på store fôringsmodular i oppdrettsindustrien. 

Bilbrua skal leverast hausten 2006, og ein reknar med at utprøving av konseptet vil være
ferdig før årsskiftet. 

Ny flytande Bilbru til Flora Hamn og Næring

Coast Innovation AS overleverte fredag 9. mars ei Ny flytande Bilbru til Flora Hamn og Næring som del av ei OFU-kontrakt, der Innovasjon Norge er inne og støttar prosjektet. 

Bilbrua vart sjøsett i Flora Hamn 1. november og sidan vore under utprøving, med diverse justeringar før den no er teke i ordinær bruk i ruteproduksjon i Flora Kommune. 

Bilbrua fungerer slik forventa, er effektiv og rask og gjev så langt berre fordelar til
brukarar og operatørar. 

Leveransen har kome frå Østerbø Maskin i Sogn som har bygd brua og utført
oppdraget på ein svært tilfredstillande måte.

Leveransen har ført til stor interesse for dette produktet, og Coast Innovation er i gang med å prosjektere større anlegg for plassering i område med større skilnad på flo og fjære. 

Ein av dei store fordeler med ei slik bru er at ein slepp store betongkonstruksjonar ute i sjøen på kvar side. Bilbrua er såleis lett flyttbar til nye lokalitetar, Coast Innovation
jobbar med å utvikle eit mobilt system som kan nyttast ved utbetring eller fornying av eksisterande ferjekaier. 

Eit eller to slike mobile anlegg kan nyttast der ein førebels opprettar ferjestrekning i samband med langvarige stenging av tunnelar og utsette vegområde (eks. Fatlaberget i Sogn, Vigra tunnelen Sunnmøre).

Studer elles bileta under. Klikker du på dei to øvste, kjem det opp eit større utsnitt.