FLO Marine AS

Gunnar Stavøstrand er også daglig leder i FLO Marine AS, og Coast Innovation har derfor også brukt store resurser på arbeid med FLO konseptet.
FLO Marine har utviklet et helt nytt konsept for Flytende Lukket Oppdrettsanlegg (=FLO). FLO konseptet er en flåtedel på 140x 34m med 4 stående sylindriske tanker med diameter på 30m og dybde på 17m montert inn.
Anlegget har et volum på 48 000 m3 som tilsvarer 3 konsesjoner for laks og ørret.
FLO Marine AS har sammen med Steinvik Fiskefarm AS søkt om Utviklingstillatelser for utprøving av konseptet, og forventer tildeling av konsesjoner i løpet av 2017.
Selskapet vil legg ut egen hjemmeside med det første.