Flytende Bilbroer levert til Årøy sambandet i Alta.

Coast Innovation leverte i oktober bilbroer for å erstatte gamle bilbroer på Årøy sambandet mellom Kongshus og Mikkelsby.

Bilbroene er bygget ved West Industri Service sitt anlegg i Florø, som har utført byggeoppdrag på en utmerket og profesjonell måte. Eidshaug rederi har stått for transporten til Alta.
Bilbroene er 15m lange, kjørebane er på 3,8m og totalvekt ca 20 tonn.

Bilbroene flyter på en stor oppdriftstanke og kan reguleres i fribord fra 1,3 til 3m. Det er derfor ikke nødvendig med hydrauliske system, eller betongtårn for hydraulikk ute i sjøen. 

Bilbroene flyter og når fergen løfter bilbroen klar for avgang så vil bilbroen flyte med samme fribord til fergen kommer tilbake, og er slik veldig lite energikrevende. Bilbroen kan kjøres med strøm eller luft fra ferge ved strømfall.

Bilbroen med slike store tanker har egenoppdrift nok til at den kan benyttes som landgang for vanlige ekspressbåter med hekkport.

Innfesting av flytende bilbro skjer ved hjelp av 8 bolter slik at denne kan flyttes til ny lokalitet med enkelhet ved omlegging av vei- og rute-nett. 

 

M/S Årøy i fergekai på Kongshus, Årøy. 

Bilbro sjøsatt i Alta klar for sleping til Kongshus

Bilbro sett fra brohus på M/S Årøy. Bilbro ser liten ut sammen med denne store kombibåten. 

Bilbro på plass på Kongshus, for første gang anløpt av M/S Årøy